Glory To Ukraine! Glory to the Heroes!
Glory To Ukraine! Glory to the Heroes!

Vanliga frågor

 • Den eskalerande krisen i Ukraina har inneburit att skador och dödsfall har ökat och att människor har tvingats fly, vilket kraftigt har minskat hälso- och sjukvårdssystemens kapacitet att ta hand om skadade och andra som är i akut behov av vård. Humanitärt hälso- och sjukvårdsstöd behövs för att åtgärda bristen på livräddande läkemedel och förnödenheter, inklusive medicinskt syre och sängar till intensivvårdsenheter, samt för att stödja hälso- och sjukvårdspersonalen.

  Den humanitära situationen har redan lett till att ett stort antal flyktingar har tagit sig in i grannländerna, däribland Polen, Slovakien, Ungern, Rumänien och Moldavien. I takt med att krisen utvecklas förväntas antalet flyktingar och fördrivna befolkningsgrupper öka. En storskalig akutrespons är avgörande för att stödja behoven hos människor i Ukraina och flyktingar i närliggande länder.

  Brådskande finansiering behövs för att stödja hälso- och sjukvårdstjänster så att de kan behandla de skadade, tillhandahålla viktig vård för patienter med COVID-19 och andra sjukdomar som cancer, hiv och tuberkulos, mödravård och psykiska problem. Migranter, äldre och flyktingar befinner sig i en särskilt utsatt situation. Stödet kommer att bidra till att utöka akutsjukvårdsteamens kapacitet att tillgodose befolkningens växande behov i denna föränderliga humanitära hälsokris.

  Besök WHO:s webbsida för mer information

 • WHO arbetar för att säkerställa att den ukrainska befolkningen har tillgång till nödvändig vård för alla hälsoproblem, inklusive andra patologier som fanns före kriget: från COVID-19 till cancer, HIV och tuberkulos, mödravård och psykiska problem, särskilt för migranter, äldre och flyktingar.

  WHO har i årtionden haft ett nära samarbete med hälsovårdsmyndigheter i Ukraina. Deras djupa kunskap om landets hälso- och sjukvårdssystems kapacitet och behov gör det möjligt för dem att få bättre stöd där behoven är störst. På konfliktens första dag (den 24 februari 2022) frigjorde WHO:s generaldirektör Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus 3,5 miljoner USD från WHO:s katastroffond (Contingency Fund for Emergencies – CFE) för att köpa och leverera brådskande medicinska förnödenheter. Det humanitära hälso- och sjukvårdsstödet förväntas öka efter ytterligare bedömningar av behoven.

 • Som individ eller företag kan du hjälpa till att uppfylla livsviktiga behov till den ukrainska befolkningen tack vare dina bidrag. Din donation kan göras var som helst i världen, med onlineskatteförmåner till bidragsgivare baserade i Schweiz, Luxemburg och snart även andra platser.

  Ditt bidrag räknas!

  Individuella bidrag kan göras på sidan WHO:s akuta vädjan för hälsonödläget i Ukraina, driven av WHOF.

  Om du representerar ett företag som vill göra en företagsdonation eller engagera sina anställda via ett initiativ om gåvomatchning, vänligen kontakta l.brackenridge@who.foundation

  Om du vill donera via banköverföring, vänligen se WHO Foundations bankinformationen nedan:

  Juridiskt namn: Foundation in Support of the World Health Organization (WHO)
  Stiftelsens adress: Foundation in support of WHO, Chem. des Mines 2, 1202 Genève, Schweiz
  Bankadress: Rue du Lion-d’Or 5-7, 1003 Lausanne, Schweiz
  CHF-konto: IBAN CH78 0483 5229 8768 1100 1
  EUR-konto: IBAN CH60 0483 5229 8768 1200 4
  USD-konto: IBAN CH33 0483 5229 8768 1200 5

  Enligt dess policy för mottagande av gåvor får ingen givare ha några intressen i vapen- och tobaksindustrin. Genom att donera via banköverföring samtycker du helt och hållet till följande uttalande:

  ”Jag intygar att jag varken är anställd inom eller har ett betydande ekonomiskt intresse i vapen- eller tobaksindustrin eller finns med på FN:s sanktionslista. Direkta donationer från regeringar och deras organ, liksom donationer från enheter och personer som är knutna till vapen- eller tobaksindustrin, eller som nämns på FN:s sanktionslistor, kan inte accepteras och kommer att återlämnas om de tas emot.”

  Om du vill donera ett belopp som är lika med eller högre än 10 000 USD, vänligen kontakta e.hulme@who.foundation. Du kommer att bli ombedd att tillhandahålla ditt förnamn, efternamn, bostadsort och födelsedatum samt underteckna ett uttalande om vapenindustrin och tobaksindustrin. Om du med IBAN donerar ett belopp som är lika med eller högre än 10 000 USD och vi inte kan nå dig eller få ett undertecknat uttalande om vapenindustrin och tobaksindustrin, kommer din generösa donation tyvärr att returneras.

  Observera att WHO Foundation inte kan ta emot checkar.

 • Den akuta vädjan – driven av WHO Foundation – samlar in pengar till WHO:s frontlinjerespons för att leverera livräddande läkemedel och förnödenheter. Ditt bidrag kommer att gå direkt till att leverera brådskande hälso- och sjukvård till människor i hela Ukraina och flyktingar i grannländer som drabbats av krisen.

  Besök WHO:s webbsida för mer information om de aktiviteter som leds av WHO:s frontlinjesrespons.

 • WHO Foundation grundades 2020 som en oberoende enhet och kompletterar och stärker WHO:s arbete och dess globala nätverk av partners genom att mobilisera ny finansiering från olika källor – inklusive företag och allmänheten – till WHO:s uppdrag. Genom att ta itu med världens mest angelägna hälsofrågor på ett nytt, transformativt och katalytiskt sätt strävar WHO Foundation efter att ge alla, överallt, en hälsosammare och mer rättvis framtid.

 • By making a donation, your company can join WHO Foundation as a Health Emergency Partner to demonstrate your values and commitment to improving health and well-being in emergency situations around the world. WHO Foundation has various private sector donor recognition and partnerships opportunities available for your company. For more information, please reach out to: ukraine-emergency-appeal@who.foundation.

 • The WHO Foundation does not request bank details or any such sensitive information by email. If you have any doubts about the legitimacy of any communication regarding the WHO Foundation, please contact us at info@who.foundation

 • WHO Foundation, allmänna förfrågningar:
  ukraine-emergency-appeal@who.foundation

  Företagsdonationer:
  l.brackenridge@who.foundation

  Individuella donationer:
  e.hulme@who.foundation

  Mediaförfrågningar:
  media@who.foundation